Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от ЗДБ на РБ за 2014 г. и проект на РМС за изменение на РМС № 249/2013 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и ...

Един от основните приоритети на правителствената програма "Държавност, развитие и справедливост" е връщането на доверието към българския учител. Като мярка за изпълнението на този приоритет е включено и повишаването на доходите на педагогическите специалисти и разработване на социални пакети за младите учители.

С проекта на Постановление се предоставят средства в размер на 4 006 068 лв. за увеличение на разходните стандарти за функция "Образование", считано от 01.09.2014 г. 

 


Дата на откриване: 20.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 4.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари