Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси предвижда въвеждане на двукомпонентна такса за поддържане на чистота, състояща се от такса за битови отпадъци и такса за чистотата на териториите за обществено ползване.


Дата на откриване: 23.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 7.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 юни 2014 г. 16:36:22 ч.
z.mincheva@ihbelectric.com

Проекти на ЗИД ЗМДТ и Методика по такса битови отпадъци за обществено консултиране !

Одобрявам новата база за разпределение на разходите за събиране и оползотворяване на отпадъците.
Мисля, че би било полезно да се посочат данни от отделите по събиране на местните данъци и такси за максимабен и минимален размер на събираната такса смет за 2014 година от едно домакинство и проектната за 2015 г. средна сума на тъксата за едно домакинство на база данните за водопотребление на физическите лица, например за първо полугодие на 2014 г.

26 юни 2014 г. 15:38:06 ч.
enherma

разделно събиране

не открих в закона раздел регламентиращ ИЗКУПУВАНЕТО и АНГАЖИРАНЕТО на общината или фирми с разделното събиране на отпадъци, пряката връзка с това събиране и определянето на такса смет!!!

02 юли 2014 г. 17:29:05 ч.
dbarbalov

Проект на ЗИД на ЗМДТ

СТАНОВИЩ

07 юли 2014 г. 15:53:44 ч.
dcheresharov

Становище, подадено в МФ с вх. номер 26-00-880 от 03.07.2014 г.

До
Г-жа

07 юли 2014 г. 17:12:46 ч.
НС на ТПК

СТАНОВИЩЕ

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ПОРТАЛ ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


СТАНОВИЩЕ
ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ – ГР. СОФИЯ , БУЛ.”ДОНДУКОВ”№ 11

Националният съюз на трудово-производителните кооперации подкрепя предложенията, направени от Българската стопанска камара за промени в проекта на ЗИД на Закона за местните данъци и такси и на Методиката за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата битови отпадъци по ЗМДТ
НС на ТПК предлага:
В Параграф 9, чл. 71(1) да се допълни т. 4 със следния текст : "За услугите по чл. 62, ал. 2 и ал. 3 , когато същите се отнасят за специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания ".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/СТ.БАЛАСОПУЛОВ/

07 юли 2014 г. 18:00:25 ч.
BSK

Заглавие

Изх. №

07 юли 2014 г. 18:01:15 ч.
BSK

Проекти на ЗИД ЗМДТ и Методика по такса битови отпадъци за обществено консултиране

Изх. №