Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Необходимостта от изменението и допълнението на Закона за енергията от възобновяеми източници се налага, от една страна, с оглед съобразяване на регламентираното в чл. 93а, ал. 1 и чл. 94 от Закона за енергетиката задължение на обществения доставчик за задължително изкупуване на електрическа енергия с реалното потребление в страната и от друга, с необходимостта от установяване на гаранции за законосъобразно изпълнение на условията за присъединяване на енергийни обекти, произвеждащи електрическа енергия от възобновяеми източници.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници отчита и факта, че изграждането на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ върху покривни и фасадни конструкции на сгради и недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, както и на сгради за производствени и складови дейности в урбанизирани територии, не е дейност в обществен интерес. В тази връзка действащото до момента изключение, а именно: насърченията за тези обекти да се прилагат и след постигане на общата национална цел – 16 на сто общ дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, следва да отпадне.


Дата на откриване: 26.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 9.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 юли 2014 г. 17:45:14 ч.
TonyZ

Заглавие

Това е най-голямата глупост сътворена от Стойнев и компания. Да посегнат на най-малките които нямат абсолютно никаква вина за състоянието на сектора ВЕИ. Да не говорим че мотивите са меко казано смешни.

09 юли 2014 г. 12:37:20 ч.
BPVA

СТАНОВИЩЕ на БФА относно Проекта

Във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, обявен на електронната страница на МИЕ на 26.06.2014 год. за обществено обсъждане, БФА изпрати свое становище, с което можете да се запознаете на следния линк: http://www.bpva.org/bg/articles/article3181.html