Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване

За изпълнение на т. 6 и т. 17 от Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Рeпублика България (рег. № ПО-5887/14.08.2013 г.) и във връзка с изпълнение на Приоритет 1 от приетата с Протокол № 39/17.10.2012 г. от заседание на Министерския съвет „Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Рeпублика България”, е необходимо да бъдат нормативно регламентирани вида на облеклата и длъжностите в доброволните формирования (ДФ); материално-техническо осигуряване на ДФ; статута, правата и задълженията на доброволците и техните отговорности при извършване на пожарогасителни и спасителни дейности, както и стимулите, привилегиите и облекченията при извършването на доброволната дейност. Това налага да бъдат направени изменения и допълнения в някои от текстовете на действащата Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с постановление на Министерския съвет № 123 от 25.06.2012 г., обн. ДВ бр.50 от 03 юли 2012 г.


Дата на откриване: 26.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари