Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 19.04.2006 г.

С предложеното Постановление се прави допълнение в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, като в т. 26 „Забележки“ се създава т. 6, предвиждаща, че върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира. По този начин се уеднаквява регламентацията на събираните от частните и държавните съдебни изпълнители  такси за изпълнение на парични вземания в хипотезата на извършено от длъжника доброволно плащане в срока за доброволно изпълнение.


Дата на откриване: 27.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 юли 2014 г. 23:21:21 ч.
largo_emo

Проектът да не се приема от МС

Проектът