Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г.

Проектът на Постановление е подготвен на основание чл. 54, ал. 1 от ПМС № 3/2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Наредба № 1 от 23.05.2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

С предоставените средства ще бъдат възстановени до 85 на сто от извършените разходи за транспорт на пътуващите учители от местоживеенето им до местоработата в друго населено място.

Необходимите средства са планирани със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. в централния бюджет.


Дата на откриване: 3.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 17.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари