Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Настоящият законопроект е изготвен с оглед:
- транспониране на част от изискванията на Директива 2012/33/ЕC за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива;
- актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по отношение на емисиите от неподвижни източници;
- отмяна на вече неактуални разпоредби;
- изпълнение на мерки с №№ 56-58 от Плана за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014г.


Дата на откриване: 3.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 18.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари