Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за допълнително предоставяне на средства по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г. за осигуряване на финансиране на проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета

Проект на Постановление на Министерски съвет за допълнително предоставяне на средства по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г. за осигуряване на финансиране на проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 от 16 май 1994 г. и управлявани от Министерството на околната среда и водите

Министерството на околната среда и водите изготви проект на Постановление на Министерски съвет във връзка с необходимостта от осигуряване на финансиране за успешното завършване на действащи договори по проекти, изпълнявани съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94 от 16 май 1994 г. относно създаването на Кохезионен фонд.

Постановлението на Министерски съвет за допълнителното национално финансиране за приключване на проектите ще спомогне за постигането целите на Финансовите меморандуми, както и максималната защита на усвоените европейски средства. В допълнение, отпускането на необходими  финансов ресурс ще даде възможност за разплащане на задължения по договори за процесуална защита, сключени с оглед гарантиране интереса на възложителя – МОСВ по спорове, произтичащи при изпълнение на проектите изпълнявани съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94 от 16 май 1994 г. относно създаването на Кохезионен фонд.

С приемането на предложения проект на акт ще бъде оказано съдействие за постигане на основната цел – подобряване на екологична инфраструктура, чрез изграждане на съоръжения за пречистване на отпадъчни води и изграждане на нови, и обновяване на съществуващи ВиК мрежи, както и рекултивация на стари общински сметища.


Дата на откриване: 4.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 17.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари