Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 година във връзка с предоставянето за управление на стопанство „Кричим“

Възлагат се функции на Националната служба за охрана по управление на имота, обезпечени със съответния брой щатни бройки, с които се увеличава числеността на персонала на Службата за сметка на намаляване числения състав на Министерството. Очакваният резултат от предложените промени е оптимизиране на дейностите в стопанство „Кричим“ и освобождаване на Министерството на финансите от несвойствени функции.


Дата на откриване: 4.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юли 2014 г. 23:47:19 ч.
komentator.bg

Защо липсва доклад?

Коментатор.бг започна да публикува съдебни решения, с които се отменят приети в нарушение на Закона за нормативните актове нормативни актове.
Така например съдът е отменил изменение в Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители поради липсата на доклад - http://komentator.bg/otmeniha-naredbata-za-chastnite-sadebni-izpalniteli-poradi-lipsata-na-doklad/.
Към настоящата процедура също липсва доклад.
Припомняме че, чл.26, ал.2 от ЗНА изисква "преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта".
Моля публикувайте и проекта на доклад. Как иначе да разберем защо се предлага изменението?