Обществени консултации

Проект на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества

Проект на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества и мотивиран доклад за представяне на становища от заинтересованите лица, във връзка с провеждане на публично обсъждане на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.85, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация


Дата на откриване: 10.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 24.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юли 2014 г. 23:43:53 ч.
komentator.bg

Моля представете и доклад

Коментатор.бг започна да публикува съдебни решения, с които се отменят приети в нарушение на Закона за нормативните актове нормативни актове.
Така например съдът е отменил изменение в Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители поради липсата на доклад - http://komentator.bg/otmeniha-naredbata-za-chastnite-sadebni-izpalniteli-poradi-lipsata-na-doklad/.
Към настоящата процедура също липсва доклад.
Припомняме че, чл.26, ал.2 от ЗНА изисква "преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта".
Моля публикувайте и проекта на доклад. Как иначе да разберем защо се предлага изменението?