Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.

С проекта на постановление се предлага да бъдат одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за изпълнение на следните дейности:
-  за повишаване на бюджетните приходи и намаляване административната тежест за бизнеса, с цел изпълнение на заложените приоритети на правителството;
-  за поддържане, развитие и интеграция на информационните инфраструктури на министерството; поддържане, развитие и усъвършенстване на приложен софтуер; осигуряване на извънгаранционна поддръжка и ремонт на изключително критични за функционирането на министерството технически устройства и конфигурации, обслужващи критични приложения, както и устройства с некритична функционалност в цялата система на Министерството на финансите.
С проекта на постановление се предлагат и промени в чл. 18, ал. 1 от  Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., с които се осигурява усвояване по „Втори проект за улесняване на търговията и транспорта“, финансиран със заем от Световната банка, необходимо за приключване на изпълнени дейности по проекта.


Дата на откриване: 14.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари