Обществени консултации

Проект на РМС за предложение до Народното събрание за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж „Европейски колеж по икономика и управление” и седалище Пловдив в специализирано частно Европейско висше училище по икономика и мениджмънт

Частното висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Европейски колеж по икономика и управление” и със седалище Пловдив е открито с решение на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 80 от 18.09.2001 г.). Предмет на дейността му е обучение на специалисти с висше образование в професионалната област „Икономика и управление”. Към настоящия момент в него се подготвят студенти по шест специалности от две професионални направления: 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика, за придобиване на степен „професионален бакалавър по…”.

Проектът предвижда преобразуваното висше училище да включва в структурата си три звена: два центъра – Център по бизнес икономика и Център по иновативен мениджмънт, и Колеж по икономика и управление. Съгласно разпоредбата на чл. 36 от Закона за висшето образование частните висши училища могат да имат структура, различна от структурата на държавните висши училища, за които основните, обслужващите звена и филиалите са определени.

В Европейското висше училище по икономика и мениджмънт ще се извършва обучение за придобиване на висше образование на степените „бакалавър” и „магистър” по специалности от двете професионални направления на досегашния колеж само в редовна форма. Специалностите за придобиване на степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование със срок на обучение не по-малък от четири години са Бизнес администрация и Мениджмънт на туристически услуги от професионално направление 3.7. Администрация и управление и Корпоративна икономика и Маркетинг и контрол от професионално направление 3.8. Икономика. От същите професионални направления са и двете магистърски програми Проектен мениджмънт и Международен бизнес. В колежа в структурата на преобразуваното висше училище ще се извършва обучение по пет специалности за придобиване на  степен „професионален бакалавър по…”: Бизнес администрация, Мениджмънт на туристически услуги, Корпоративна икономика, Маркетинг, Счетоводство и контрол.


Дата на откриване: 16.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари