Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, приет с ПМС № 13 от 21.01.2004 г., (обн., ДВ, бр.8 от 2004г., изм. и доп . бр.55 от 2005г., изм. бр.78 и бр.89 от 2005г., бр.40 от 2006г., изм. и доп. бр.48 от 2006г, бр. 23 от 2007г., бр. 43 от 2008г., изм. бр. 53 от 2008г., изм. и доп. бр. 89 от 2009г., бр. 3 от 2010г., изм. бр. 58 от 2010г., бр. 49 от 2012г., бр. 16 от 2013г.)


Дата на откриване: 17.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 31.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 юли 2014 г. 22:29:14 ч.
komentator.bg

Орешарски забранява разглеждане на материали без да е минал 14 дневен срок за консултации Бобева: Ни

Датата на приключване на тази публикация е 31 юли. Съществуват достатъчно основания да се предполага че е възможно внасянето за разглеждане на материала преди крайния срок.
Коментатор.бг ще наблюдава спазването на сроковете на всички проекти, разглеждани от правителството през последните седмици и ще ги обжалва.
Съдебна практика за отмяната на нормативни актове за неспазен срок вече съществуват: http://komentator.bg/naredba-na-obshtinskiya-savet-haskovo-otmenena-zaradi-nespazen-s-edin-den-srok-za-obshtestveni-konsultatsii/
Наредба на общинския съвет Хасково отменена заради неспазен с един ден срок за обществени консултации
Съгласно правилото за броене на сроковете, предвидено в чл.60, ал.5 от ГПК, срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден.
Също така не забравяйте и разпореждането на министър-председателя относно спазването на 14-дневния срок: http://komentator.bg/oresharski-zabranyava-razglezhdane-na-materiali-bez-da-e-minal-14-dneven-srok-za-konsultatsii/