Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица

С проекта на постановление се цели усъвършенстване на контрола от страна на министъра на външните работи върху дейността на почетните (нещатните) консулски длъжностни лица на Република България. Предлага се въвеждането на по-строга отчетност на дейността на почетните (нещатните) консулски длъжностни лица на Република България. Целта на промяната е повишаване на ефективността на работата и на ангажираността на почетните (нещатните) консулски длъжностни лица.

Предлаганата нова разпоредба на чл.4а от Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица предвижда задължението на почетните (нещатни) консулски длъжностни лица в срок до един месец след изтичане на четиригодишен срок от назначаването им, както и след изтичане на всеки четиригодишен период от изпълнение на функциите им, да представят на министъра на външните работи отчет за дейността си през предходните четири години. Въвеждането на това задължение представлява конкретизация на контролните правомощия по чл. 4, ал.1 от Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица.

Предвидени са правни гаранции за осъществяване на ефективен контрол чрез въвеждане на регламентация, според която министърът на външните работи внася в Министерския съвет предложение за освобождаване на почетното (нещатно) консулско длъжностно лице, в случай на отрицателна оценка за дейността на почетното (нещатно) консулско длъжностно лице или при непредставяне в срок на отчета по чл.4а, ал.1.

По отношение на почетните (нещатни) консулски длъжностни лица, за които четиригодишният срок е изтекъл, се предлага преходна уредба. Те следва в срок до една година от влизане в сила на предложеното постановление да представят отчет за дейността си по смисъла на новата разпоредба на чл.4а, ал.1.


Дата на откриване: 22.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 6.8.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари