Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за промяна във финансирането на Основно училище с ПТУ при Затворническо общежитие "Казичане", Столична община, област София-град

Съгласно чл. 161, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, училищата в местата за лишаване от свобода се финансират от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката..

Към настоящия момент в местата за лишаване от свобода функционират 7 училища (6 държавни и 1 общинско в гр. София) - в гр. Сливен, гр. София, гр. Ловеч, гр. Враца, гр. Стара Загора, гр. Бобов дол и Бойчиновци. Във връзка с политиката за създаване на оптимални условия за ограмотяване на лишените от свобода с цел намаляване на престъпността е предоставена допълнителна възможност за провеждане на образователно-възпитателен процес в гр. Плевен (към училището в Ловеч), гр. Пазарджик (към училището в Стара Загора), в гр. Бургас и гр. Варна (към училището в гр. Сливен). По този начин са създадени условия за завършването на етапи и степени на образование, както и за получаване на професионална квалификация, които да подпомогнат социалната реинтеграция на лишените от свобода след изтърпяване на наказанията им.

Предвид посочените факти и обстоятелства е необходимо финансирането на Основно училище с ПТУ при Затворническо общежитие „Казичане", Столична община, област София-град, което до момента се финансира чрез бюджета на Столична община, да се приведе в съответствие с чл. 161. ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.


Дата на откриване: 1.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.8.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари