Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Основните изменения и допълнения в ЗИД на ЗСВ се отнасят до следните категории обществени отношения, свързани с дейността на органите на съдебната власт:

1.      Промени, свързани с въвеждане на електронното правосъдие в органите на съдебната власт.

2.      Промени относно  избор на членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт чрез пряко гласуване по електронен път.

3.      Промени относно натовареността на съдиите, прокурорите и следователите и на органите на съдебната власт.

Останалите промени се отнасят до:

-          конкурсите в органите на съдебната власт;

-          атестирането на съдии, прокурори и следователи;

-          правата и задълженията на магистратите;

-          дисциплинарното производство.

 


Дата на откриване: 4.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.8.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 август 2014 г. 15:07:25 ч.
grluf

§115 и §116

Предлагам § 115 и § 116 от ЗИД на ЗСВ да бъдат преместени в проекта на ЗИД на ГПК, защото в един и същ период тече срокът за обсъждане на промените в ГПК, а цитираните параграфи касаят материя именно от ГПК. Погрешна правна техника е при наличието на проект на ЗИД на ГПК, промени в него да се правят чрез ПЗР на ЗИД на ЗСВ.