Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за прилагане на принципа на мълчаливото съгласие при предоставянето на услуги за бизнеса

Проектът на решение е в продължение на усилията на правителството за намаляване на административната и регулаторната тежест.
Мълчаливото съгласие при предоставяне на услуги/режими като инструмент за намаляване на административната тежест се изразява в това, че въвеждането му като принцип при предоставянето на административни услуги дисциплинира администрацията да се произнася в срок и позволява стопанската активност да не спира поради мълчанието на администрацията.
Услугите, в процедурите по предоставянето на които, ще бъде въведено мълчаливото съгласие са:
• Регистрация на вносители  на растения, растителни продукти и други обекти в официалния регистър за фитосанитарен контрол
• Регистриране на земеделски производители
• Регистрация на физически лица за упражняване на лесовъдска практика  и за извършване на дейности в горски територии
• Регистрация на търговци за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии
• Издаване на разрешение за паша
• Издаване на разрешение за бракуване на трайни насaждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация
• Издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
• Вписване на самостоятелен обект
• Регистрация на регистрирани купувачи за първа продажба на продукти от риболов
• Регистрация на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства.


Дата на откриване: 5.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 19.8.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 август 2014 г. 14:01:27 ч.
Shammi

Допълнение

Трябва да има предвидена наказателна отговорност за администрациите и лично за чиносниците, които няма да спазват тези разпоредби. Иначе нищо няма да се постигне.