Обществени консултации

Проект на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ИЕО и 96/61/ЕО на Съвета

Проект на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ИЕО и 96/61/ЕО на Съвета

Проектът на доклада е разработен на основание Решение на Европейската Комисия от 31.03.2010г. относно въпросник за докладване във връзка с Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ИЕО и 96/61/ЕО на Съвета.

Докладът отразява прилагането на Регламент (ЕО) № 166/2006 и се основава на информацията от последните три години на докладване по него (2010, 2011 и 2012). Той е изготвен от Изпълнителна агенция по околна среда на базата на въпросник, формулиран в приложение към Решението, съгласно член 16, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 166/2006. Отговорите на въпросника се предоставят от държавите-членки в електронен формат, съдържащ задължителни и доброволни въпроси. Задължителните въпроси са посочените в приложението към Решението и за тях е наличен официален превод на български език. Допълнително, за нуждите на настоящите консултации, е направен превод и на доброволните въпроси.


Дата на откриване: 6.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 5.9.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 август 2014 г. 08:36:31 ч.
grluf

Проект на документ с въпроси на един език и отговори на друг език.

Как следва да бъде извършено общественото обсъждане на доклада от целева група - всички заинтересовани, след като част от графите (въпросите) са на английски език, а другата част (отговори) е на български език. Защо въпросника в проекта на доклада не е преведен, няма ли официален превод на него, след като и българския език е един от официалните езици в ЕС. Не е ли погрешно да има проект на документ с въпроси на един език и отговори на друг език.
Също така, за да има стойност на документ този доклад - въпросник, не следва ли да е посочено под някаква форма авторството на доклада.