Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

Проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища е изготвен в изпълнение на Решение № 635/22.10.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест.

В т. 1 от горепосочения документ Министерството на външните работи предлага да се въведе възможност дипломите за висше образование да се издават и на чужд език.

В предложения проект се предвижда възможност дипломите за висше образование да се издават и на чужд език. Това би улеснило българските граждани по отношение отпадането на редица административни затруднения и би спестило редица финансови разходи за потребителите на тази услуга при признаването в чужбина на придобитата образователна степен.

В представения проект са актуализирани и други разпоредби от действащата наредба, регламентиращи съдържанието на дипломите, както и реда за издаване на холограмни стикери за дипломи за висше образование и преиздаването на дипломи с установени технически грешки.

Необходимост от синхронизиране на изискванията на действащата Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, с усъвършенстваната процедура, изпълнявана от МОН, по предоставяне на холограмни стикери за дипломи за висше образование е една от причините, които налагат актуализация на съответните разпоредби.

Липсата на изисквания за условията и реда за преиздаването на дипломи с установени технически грешки, както и на разписани правила при отразяването на резултатите от обучението по втора специалност, са в основата на наложената от практиката необходимост от промени в наредбата.


Дата на откриване: 7.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.8.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 август 2014 г. 14:58:49 ч.
диплома

СТИГА ВЕЧЕ ...

Поправките са козметични, целящи за пореден път да натрапят присъствието на т. нар. холограмни стикери върху дипломите за висше образование и носещи единствено приход на печатница ДЕМАКС АД. Тя пък е собственост на вече бившия депутат от БСП Петър Кънев.
Академичната общност за пореден път е изумена — вече бившата министърка проф. Анелия Клисарова се занимава с частните интереси на своите съпартийци, загърбвайки същностните проблеми на висшето образование в България.
Крайно време е да се приеме нов Закон за висшето образование и като следствие нова Наредба за съдържанието на документите, издавени от висшите училища.