Обществени консултации

Проект на решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за управление на отпадъците

Националният план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. (НПУО) има ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците. Анализите на съществуващата ситуация показват, че в Република България съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. За първи път в България е разработена и Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) в съответствие с изискванията на рамковата директива за отпадъците и на чл. 50 от Закона за управление на отпадъците, която е неразделна част от НПУО.

Планът подпомага централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси от национални и европейски източници към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците.

Анализите, направени за разработване на Проект на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г. може да намерите тук


Дата на откриване: 22.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.9.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 август 2014 г. 19:13:11 ч.
ironhorse

Това не е план, а е поредното чиновническо безумие

С доста зор прочетох проектът на плана ... След като стигнах до точката, в която се предвижда да се увеличи администрацията на стр. 165, вече съм убеден че мафията, наречена администрация, отново се е приготвила да порасте.
Не ви трябват нови служители, а съкращение с 50 % на наличните и да вдигнете три пъти заплатите на оставащите.
За 500 лв. заплата служителят на РИОСВ нито е компетентен, нито е заитересован от работата, а единствено и само от рекет над бизнеса.
Толкова ли е сложно да се измисли метод, с който реално да се ползват данъчни облекчения за фирми спазващи екологичното законодателство, като за доказателства се използват данъчни фактури, договори и прочие.
Но не, ще назначаваме още неграмотници, които дори не могат да пишат на Български език, а издадените наказателни постановления ще падат в съда като круши.
Системата на МОСВ е една от най-корумпираните, защото заплатите са ниски, а санкциите високи.
Предложеният план е нищо друго освен отбив на номера пред ЕС и някой си е оправдал заплатката в МОСВ
Пълни некадърници сте и такива ще си останете, до като не разберете, че бизнесът не е враг на природата, нито на народа, но трябва чрез икономически стимули (положителни) да се стимулира направлението на развитие.
На сила хубост не става.
Е, като в МВР са 60 000 туфлека, нима няма престъпност в България ?!
Грена е концепцията на плана !!!
Всяка страна от ЕС се стреми да помага на бизнеса, но тук в България, администрацията е башибозук!