Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Енергиен борд

През последните години енергийният сектор функционира при изключително трудни пазарни и икономически условия, които доведоха до ликвидни затруднения. Бяхме свидетели на значителното и трайно намаление на консумацията на електроенергия, продиктувано от свитото потребление, вследствие на финансовата и икономическа криза, както и излизане от пазара на големи консуматори на електроенергия (Кремиковци). Сериозни трудности предизвикаха и задълженията на обществения доставчик за закупуване на електрическа енергия по дългосрочни договори и за приоритетно изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници по преференциални цени. Особено тревожен е спадът на доверието в обществото и в инвеститорите към българския енергиен сектор.
Липсата на достатъчна прозрачност и широки обществени обсъждания по важни енергийни въпроси налагат усещането за разминаване на договореностите с националния интерес. С настоящия проект на ПМС се цели създаването на Енергиен борд като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за решаване на важни въпроси от обществена значимост в областта на енергетиката. 
 
 


Дата на откриване: 25.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 8.9.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 август 2014 г. 16:54:42 ч.
TonyZ

Заглавие

Г-н Щонов,
На среща с вас обещахте да подкрепяте малкия бизнес в България и че в бъдещия Енергиен борд ще участва и Българска соларна асоциация. БСА представлява именно малкия бизнес във ВЕИ. Също така Енергийния борд щеше да се представлява само от заинтересовани страни а всъщност не е така. Другото което прави впечатление е че трима членове ще има от БЕХ, НЕК, и ЕСО. Нима тези три компании не са под шапката на БЕХ та да се представляват всеки по отделно? Моля да преосмислете решението си и да включите в Енергийния борд и Българска соларна асоциация.

Антон Желев,
Член на УС на БСА
azhelev@bsa.bg
Тел: 0888 058 870