Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол)

Предложените изменения и допълнения на нормативни актове на Министерския съвет се отнасят до промени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и имат за цел:
•    транспониране на основните изисквания на Директива 2012/33/ЕC за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива. Останалите изисквания на директивата ще бъдат транспонирани чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;
•    актуализиране на методите за изпитване на различни показатели за качество на автомобилните бензини и дизеловото гориво, наложено от изменените стандарти за тези горива;
•    отмяна на стартиралата с официално уведомително писмо от Европейската комисия наказателна процедура за нетранспониране на Директива 2012/33/ЕC.
С приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет ще бъде изпълнен ангажимент към Европейската комисия за транспониране на посочената директива и ще се създаде основание за прекратяване на стартиралата наказателна процедура. От друга страна, установяването на по-ниски норми за съдържание на сяра в корабните горива ще доведе до по-ниски емисии на вредни вещества в атмосферата и съответно подобрено качество на атмосферния въздух в зоните на влияние. В допълнение, ще бъдат актуализирани методите за изпитване на някои от показателите за качество на автомобилните бензини и дизеловото гориво, което ще подобри контрола върху качеството на тези горива.


Дата на откриване: 26.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 9.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари