Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на община Пловдив за 2014 година

С проекта на Постановление се предвижда да се предостави от централния бюджет допълнителен трансфер в размер 5 628 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2014 г. за финансиране на обект „Спортен комплекс“, изграждащ се в УПИ ІV-617 по плана на ж.к. „Тракия“, гр. Пловдив.
Съгласно разпоредбата на чл. 1 на ПМС № 31/08.02.2013 г., по бюджета на община Пловдив е одобрена целева субсидия за капиталови разходи в размер до 24.0 млн. лв. за извършване на довършителни работи на обект „Спортен комплекс”, изграждащ се в УПИ ІV-617 по плана на ж.к. „Тракия“, гр. Пловдив. В изпълнение на чл. 3, т. 1 от постановлението, след влизането му в сила, през 2013 г. на общината са предоставени 12 млн. лв. за  обекта.
Останалата част от одобрената сума в размер до 12.0 млн. лв., съгласно чл. 3, т. 2 от постановлението, се предоставя поетапно на базата на предоставени от община Пловдив документи за разплащане на действително извършени дейности за обекта.
С писма от кмета на община Пловдив е постъпило искане за  допълнителни средства в размер на останалите 12.0 млн. лв. за финансиране на обекта, като са приложени копия от документи за разплащане на действително извършени дейности за обекта в размер на 5 628 032 лв.
В писмата се посочва, че Спортният комплекс е един от основните приоритети за развитие на спорта в града и изграждането и функционирането му би допринесло за организиране и провеждане на редица международни спортни и културни събития. Завършването на обекта до края на 2014 г. дава шанс на Пловдив за домакин на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2015 г.
Изграждането на комплекса е проект с изключителна обществена и социална значимост и осигуряването на целеви средства от централния бюджет ще даде възможност за своевременното финансиране на проекта  и реализирането на тази важна инвестиция.
В съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., допълнителните средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.


Дата на откриване: 1.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари