Обществени консултации

Проект на Отчет за 2013 г. и проект на План за 2014 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Проектът на Отчет за 2013 г. и проектът на План за 2014 г. за мониторинг на изпълнението на  Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) са разработени на основание на РМС № 625 от 22.08.2006 г. и на Протоколно Решение по Протокол № 4 от заседание на Министерския съвет от 01.02.2012 г. 

            Проектът на Отчет за 2013 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.).

съдържа четири части. Част І проследява основните тенденции в демографското развитие през 2013 г. В Част ІІ  са представени основни структури на населението и особеностите на развитие на качеството на човешките ресурси. Част ІІІ включва описание на демографските предизвикателства и предлага визия относно възможности за бъдещо компенсиране на демографските дисбаланси с оглед на устойчивото икономическо развитие. В Част ІV са описани мерките и дейностите, предприети и изпълнявани през 2013 г. от отговорните официални институции, граждански организации, социални партньори и академична общност в подкрепа на изпълнението на актуализираната демографска стратегия.      

            Проектът на План за 2014 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е разработен в съответствие със структурата на стратегията - според 5-те приоритета и 12-те нейни направления в изпълнение на основната стратегическа цел: забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения.


Дата на откриване: 4.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 17.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари