Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 18.07.2014 г. (Обн. ДВ бр. 60 от 22 юли 2014 г.)

Проектът предвижда закриването на новосъздадената дирекция „Дежурен център на Министерството на вътрешните работи“. Закриването се налага поради факта, че дейността и административния капацитет на посочената дирекция не отговаря на изискванията за създаване на дирекция като структурно звено. Дейността на посочената дирекция до преди създаването й е осъществявана от дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“. Настоящото предложение е отново тази дейност да се осъществява от дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“, която има нужния административен и технически капацитет. На следващо място по този начин ще се оптимизира дейността на посочените две звена чрез подобряване на координацията и ефективността.

На следващо място се предлага прецизиране на дейността на дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“ съобразно Закона за защита на класифицираната информация. Премахва се разпоредбата, определяща директора на посочената дирекция за служител по сигурността на информацията в организационната единица с ръководител министъра на вътрешните работи, тъй като съгласно Закона за защита на класифицираната информация това е задължение на ръководителя на организационната единица, а именно – министъра на вътрешните работи.


Дата на откриване: 5.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари