Обществени консултации

Проекти на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната Кория” и поддържан резерват „Ибиша”

Проектите на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната Кория” и поддържан резерват „Ибиша” са изготвени от П-Юнайтед ООД , в съответствие с изискванията на Договор ОПОС-2-Д-13/02.04.2014 г. с предмет: „Разработване на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната Кория” и поддържан резерват „Ибиша”, сключен между РИОСВ Монтана и П-Юнайтед ООД.

Проектите на планове за управление на посочените защитени територии са разработени по проект “Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната кория” и поддържан резерват ”Ибиша”, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.


Дата на откриване: 8.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 7.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари