Обществени консултации

Проект на Наредба за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и националната мрежа на туристическите информационни центрове

Проектът на Наредба за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове и националната мрежа на туристическите информационни центрове е разработен на основание чл. 58, ал. 4 от Закона за туризма.

Единните стандарти за работа на ТИЦ, включени в нормативния документ представляват набор от изисквания, спецификации и характеристики, които  регламентират и унифицират начина на работа на ТИЦ в България, така че ТИЦ да разкриват и задоволяват информационните потребности и да предоставят качествено обслужване на действителните и потенциалните посетители и туристи на страната и на дестинацията по местонахождение на центъра.

Съгласно текста на наредбата, единните стандартите са организирани в три групи:

  1. За достъпност, оформление и   оборудване;
  2. За функциониране; и
  3. За качество на обслужването.

Всеки стандарт съдържа набор от критерии. Критериите са два вида:

•        Задължителни – за получаване на сертификат и включване в Националната мрежа на ТИЦ;

•        Препоръчителни – за подпомагане на работата на ТИЦ и подобряване на информационното обслужване в по-висока степен.

За да може един ТИЦ да се сертифицира, той трябва да изпълни всички задължителни критерии, заложени в наредбата.

Органът за сертифициране на ТИЦ е министърът на икономиката и енергетиката.


Дата на откриване: 9.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 22.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари