Обществени консултации

НАРЕДБА № 37 за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях

Проектът е разработен с отчитане на обстоятелството, че до 28.10.2014 г. страната ни е длъжна да осигури спазването на изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 965/2012), предвид разпоредбата на чл. 7 от цитирания регламент.

Предлаганите измененията са обусловени от необходимостта от разработването на конкретни национални мерки по прилагането на материалноправните изисквания на Регламент (ЕС) № 965/2012 от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 965/2012).

С настоящия проект се предлага отмяната на Наредба № 36 от 28.11.2006 г. за правилата за инспекция на перона на въздухоплавателни средства от трети страни, излитащи и кацащи от летища на територията на Република България, тъй като в него се съдържа раздел, обхващащ отменяваната уредба по цитираната наредба, и разработен в съответствие с посочения регламент.

В проекта е разработена процедура за даване на изключения по смисъла на чл. 14 от Регламент № 216/2008 г. при доказване на еквивалентно ниво на безопасност от страна на авиационния оператор.

В проекта са предвидени разпоредби относно условията и реда за даване на издаване на специфични одобрения по смисъла на Регламент № 965/2012 г. за специализирани дейности със самолети и вертолети, в т. ч. за спешна медицинска дейност.

Лице за контакт:

Ваня Наумова

 И.д. директор на дирекция „Авиационна безопасност“

ГД „Гражданска Въздухоплавателна Авиация“

тел. 02/948 8032

e-mail: vnaumova@caa.bg


Дата на откриване: 11.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари