Обществени консултации

Проект на Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Модернизирането на професионалното образование и обучение е неотложно с оглед на засилената световна конкуренция, застаряването на населението, натиска върху пазара на труда и постигането на целта за подобряване на социалното сближаване в Европа.

В съответствие с европейските предизвикателства България трябва в краткосрочен план да намери възможните решения за постигане на баланс между търсенето на кадри с определена степен на квалификация на пазара на труда. Необходимо е подобряване на механизма на сътрудничество между отговорните и заинтересованите страни, обединяването им при вземането на решения за общи действия и споделянето на отговорности за развитието на ПОО.

В проекта на Стратегия са набелязани основните предизвикателства пред системата на професионалното образование и обучение и приоритетните направления на въздействие.


Дата на откриване: 12.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари