Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за осигуряване на средства от държания бюджет за 2014 г. за съфинансиране на изпълнението на железопътни проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), в качеството на бенефициент на Опе

Средствата за покриване на дължимото съфинансиране от страна на  НКЖИ на „големи“ железопътни проекти, одобрени за съфинансирани по ОПТ, са необходими за изпълнението на дейностите по следните инфраструктурни проекти:

  •  „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград”;
  • „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа”;
  • „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас“.

Проектите са одобрени от Управляващия орган на Програмата и Европейската комисия за финансиране по Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” на ОПТ и са в изпълнение.

Лице за контакти:

Галина Василева- директор на дирекция "Координация на програми и проекти"; тел. 9409-422; e-mail : gvassileva@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 16.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари