Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

Мотивите относно необходимостта от допълнение на Наредба № 7 от 2000 г. са следните:

В системата на средното образование функционират седем училища към местата за лишаване от свобода. В тях лишените от свобода се обучават по професии от направления строителство, дървообработване, мебелно производство, машиностроене.

В приложението към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 от 2000 г. в Раздел ІV е определен броят на учениците в паралелките в училищата към местата за лишаване от свобода от 2 до 14. За професиите и специалностите, изучавани в училищата към местата за лишаване от свобода, деленето на паралелките по учебни предмети за професионална подготовка се прилага чл. 20 от Наредба № 7 от 2000 г., където броят на учениците в групите е определен на минимум 7. Често броят на учениците в паралелките е под 14 и е невъзможно формиране на две групи. В учебните работилници се работи с инструменти и материали, с които лишените от свобода могат да злоупотребят, когато паралелката е с брой на учениците между 7 и 13. 


Дата на откриване: 17.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 1.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари