Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

С проекта на Постановление се одобряват допълнителни разходи/трансфери в размер на 8 747 305 лв. по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на замеделието и храните, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на 141 общини за финансиране на дейности по обновяване на учебно-техническото оборудване и обзавеждане на бази за практическо обучение, учебни стаи и стаи в общежития по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", модул "Подобряване на училищната среда", приета с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г., изменена с Решение № 502 на Министерския съвет от 2014 г.

Със средствата ще се оборудват кабинети и работилници за професионално обучение, ще бъдат доставени мебели, учебни пособия и материали и настилки за училищата и самостоятелните общежития и за детските градини, в които има предучилищни групи, финансирани от Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и общините.


Дата на откриване: 25.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари