Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания - с увреден слух, за 2014 година

С проекта на Постановление се одобряват допълнителни разходи и трансфери в размер на 5 827 лв. за закупуване на учебници и учебни помагала по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания - с увреден слух от І, ІІ и ІІІ клас, за 2014 г.

В проекта се посочват допълнителните средства, които трябва да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 година, по първостепенни разпоредители с бюджет.

Разпределението на средствата е съобразено с броя на учениците със сензорни увреждания - с увреден слух, по класове и общини, съгласно подадената информация от ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и постъпили заявки от държавните училища, за които Министерството на образованието и науката е първостепенен разпоредител с бюджет.


Дата на откриване: 30.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари