Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2007 г.

            

            Проектът на Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти е изготвен с цел привеждане на Наредбата в съответствие със сроковете за подаване на промоционални програми от 2015 г. съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 796/2014 на Комисията от 23 юли 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 501/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни - L OB. бр. 218 от 24 Юли 2014 г.

            Всички промени се отнасят за кампаниите за подаване на промоционални програми от 2015 г., които ще се осъществяват вече само веднъж годишно. Срокът за публикуване на поканата за подаване на промоционални проекти се променя на 15 януари като предлагащите сдружения следва да подават своите проекти в Министерство на земеделието и храните с краен срок 28 февруари. Постоянната консултативна комисия за избор на промоционални програми към министъра на земеделието и храните трябва да определи в срок до 15 април програмите, които да бъдат изпратени в ЕК за разглеждане за одобрение на европейско финансиране.

            Предложените промени са в Глава втора – „Подаване на предложения за промоционални програми” и Глава трета – „Предварителен избор на промоционални програми”.


Дата на откриване: 2.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари