Обществени консултации

Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка

Проектът на закон кодифицира материята, като обединява уредба, понастоящем съдържаща се в Закона за народната просвета (ЗНП), Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП) и Правилника за прилагане на ЗНП (ППЗНП). В съответствие с установената практика в повечето европейски държави от приложното поле на закона са изключени специфичните отношения в областта на професионалното образование и обучение, които са предмет на отделен закон.

По-важните нови моменти в законопроекта се отнасят до образователната структура, завършване на клас, етап и степен на образование; права и задължения на ученика, система от наказания и други мерки; статут на учителя - кариерно развитие; права и задължения на родителите; статут на директора, училищен съвет.


Дата на откриване: 27.2.2009 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.3.2009 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари