Обществени консултации

Постановление за допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Проектът на постановление предвижда създаване на Координационен съвет към Министерския съвет, който ще подпомага Министерския съвет като обсъжда текущи въпроси, свързани с управлението на средствата от Европейския Съюз, както и създаването на  Методически съвет по финансови корекции, който да подпомага Министерския съвет при осъществяване на координацията на процеса по определяне и извършване на финансови корекции във връзка с  нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз. Създаването на посочените съвети ще допринесе за повишаване на ефективността на механизмите за координация при управлението на средствата от ЕС. По този начин ще бъде постигната по-добра съгласуваност на действията на отделните органи в системата за управление и контрол на средствата от европейските фондове. Ще бъде постигната и по-добра координация между контролните органи, по отношение на уеднаквяване практиката им по прилагане на финансовите корекции, което ще създаде по-добра среда за реализиране на проектите, съфинасирани със средства от ЕС.


Дата на откриване: 7.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 21.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари