Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата има за цел въвеждането на новите изисквания към системите за обезопасяване на деца, определени в Директива за изпълнение 2014/37/ЕС на Комисията от 27 февруари 2014 г. за изменение на Директива 91/671/ЕИО на Съвета относно задължителното използване на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства (ОВ L59, 28.02.2014 г.).

Под егидата на ИКЕ на ООН беше изготвено и прието ново правило на ИКЕ на ООН за единни разпоредби относно одобрението на усъвършенстваните системи за обезопасяване на деца в моторните превозни средства – Правило № 129. Правило № 129 влезе в сила на 9 юли 2013 г. като приложение към Ревизираното споразумение от 1958 г. Стандартизираните изисквания от Правило № 129 са алтернативни усъвършенствани изисквания в сравнение с тези по Правило № 44 за единни предписания относно одобрението на устройства  за обезопасяване на деца пътници в моторни превозни средства и отразяват техническия напредък в няколко отношения на системите за обезопасяване на деца, като изпитванията за странични удари, гледащите назад системи за обезопасяване на деца до 15 месеца, съвместимостта с различни превозни средства, манекените за изпитванията, изпитвателните седалки тип пейка и приспособимостта към различни детски размери. Тъй като в Директива 91/671/ЕИО са определени изисквания за одобряването и задължителното използване на системи за обезопасяване на деца в моторните превозни средства в Съюза, тя е изменена, като в нея е включена употребата на системите за обезопасяване на деца, одобрени съгласно техническите изисквания от Правило № 129.

Лице за контакти - Славка Андреева директор на дирекция "ППС и водачи ", Изпълнителна агенция „автомоблина администрация“, тел. 9308837, avto_a@rta.government.bg


Дата на откриване: 9.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 23.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари