Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 20 от 8 септември 2011 г.

Измененията са свързани с включването на нови изисквания в Международния кодекс за управление на безопасността, както и с измененията в глава III на Конвенцията SOLAS и в Кодексите за високоскоростни плавателни съдове от 1994 г. и 2000 г., по отношение на  тренировките за влизане в затворено пространство и спасяване. За членовете на корабния екипаж, които имат задължения да влизат в затворени пространства и членовете на корабния екипаж, които имат задължения да осигуряват безопасността на лицата, влизащи в затворени пространства се въвежда изискването да  участват в тренировки, които се провеждат не по-малко от веднъж на всеки два месеца. Тренировките се планират и провеждат в съответствие с препоръките на Резолюция 1050 (27) на Международната морска организация. Провеждането на тренировка по влизане в затворени пространства се вписва в корабния дневник в деня на провеждането и включва данни и резултати от тренировката. Ако планирана тренировка не се проведе, в корабния дневник се вписват причините за това.

Лице за контакт: Илияна Борисова, старши експерт в дирекция „ЕСМОП“, ИА „МА“, тел 02/9300913, email: iliana.borissova@marad.bg

 


Дата на откриване: 9.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 23.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари