Обществени консултации

ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.

С проекта се цели финансовото осигуряване на културни прояви (събори и фестивали на народното творчество, отделни традиционни и утвърдени празнични събития в страната, утвърждаващи българската традиция, дух и идентичност), които подпомагат процесите на съхраняване, документиране, предаване и развитие на нематериалното културно наследство и традициите, тяхното популяризиране в страната и чужбина, насърчаване на носителите и на приемствеността между поколенията. Тези приоритетни събития се определят при ясно формулирани критерии:

  • степен на представителност на традиционната култура на местните общности и на съответния регион;
  • устойчивост като запазена марка на дадено място с фокус към облика на регионите;
  • оригиналност и ясна визия на мисията и структурата на фестивала/събитието, качество на мениджмънта и художествените критерии при селекцията на програмата;
  • обем и качество на международното участие с оглед на междукултурния диалог и сътрудничество в областта на нематериалното културно наследство и традицията;
  • синтетичност на фестивала/събитието (съпътстваща програма, връзка на нематериалното културно наследство със съвременните изкуства извън предмета на фестивала/събитието, съвременни форми за неговото документиране и представяне);
  • образователен елемент (участие на деца и младежи, както и на такива от различни етнически групи);
  • членство на фестивала/събитието в авторитетни европейски и световни асоциации с оглед постигане на реално участие на фестивали в европейския и световен културен процес;
  • качество на PR стратегия.

Фестивалите и празничните събития, които ще се финансират през първото полугодие на 2014 година, отговарят напълно на тези критерии със своята устойчива биография и авторитет в културното ни пространство. Това са: Кулинарен събор „От нищо нещо”, Национален събор на народното творчество „Копривщица”, Празник на картофа, Национален конкурс „Пиленце пее”, Кулинарен фестивал „Различното лице на Странджа – кулинарната усмивка на Европа”, Фестивал „Кулинарно наследство на Тракия”, Празник „Златна есен край Струма”, Традиционни зимни празници „Сурова”, Традиционни сурвакарски празници „Кукерландия”, Традиционен литературен конкурс на името на Усин Керим, Събор на аромъните в България, Традиционен литературен мост България – Хърватска, Фестивал на белия кукер, Фолклорен фестивал „Песни и танци от Златията”, Фолклорен събор „Малешево пее и танцува” и Общински фолклорен събор „Срещи на три поколения”.


Дата на откриване: 10.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 24.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари