Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 84 от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване...

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища в Списъка на средищните училища в Р България се включват нови 8, които отговарят на условията за получаване на статут на средищни. От Списъка на средищните училища отпадат 9 училища, тъй като за учебната 2014/2015 г. няма най-малко 10 ученици, които пътуват от други населени места, в които няма училища.

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“, с. Листец, общ. Главиница, обл. Силистра е закрито. Учениците, които са от населени места без училище, се обучават в други училища, съгласно изискванията на чл. 9 от Закона за народната просвета с осигурен от съответните общини транспорт.

Промените се извършват по предложение на общините и след извършена проверка от регионалните инспекторати по образование.

В 8-те средищни училища, които сега се включват в Списъка, се обучават 2 047 ученици, като 476 от тях пътуват от съседни населени места. 3 от тези училища са в Благоевградска област, 2 са в Пазарджишка област, по едно е във Варненска, Ловешка и Смолянска област.

С направените промени общият брой на средищните училища в Списъка за 2014/2015 г. става общо 794 в 647 населени места. Към началото на учебната 2014/2015 година в тях се обучават общо 198 314 ученици, като пътуващите до 16-годишна възраст са 44 460. 


Дата на откриване: 10.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари