Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.

С проекта на Постановление се предоставят допълнителни средства в размер на 2 495 241 лв. по бюджетните взаимоотношения на общините за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, изпълнявани от общинските училища, за сметка на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България средства по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Средствата са разпределени по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа, модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития" - 2 129 697 лв. за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда за месеците юли и август 2014 г. и по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище" - 365 544 лв. за изплащане на остатъка от 50 на сто от годишните разходи за интернет свързаност на училищата.


Дата на откриване: 13.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари