Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Корабоводене”, „Електрообзавеждане на кораба”, „Корабни машини и механизми” и „Корабна радиоелектроника” на ОКС „бакалавър" и "ма

С проекта на Постановление на Министерския съвет се приемат наредби за държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" по специалностите "Електрообзавеждане на кораба", "Корабни машини и механизми", "Корабоводене" и "Корабна радиоелектроника"  от регулираните професии в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация.

Лицата, получили дипломи по тези специалности, придобиват професионална квалификация и правоспособност и могат да заемат длъжности в корабоплаването при изискванията и условията на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република българия и по реда на Кодекса на търговското корабоплаване.

Студенти по тези специалности се обучават във Висшето военно-морско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна и Техническия университет - Варна.


Дата на откриване: 16.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари