Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост

С настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост и предложените чрез преходните и заключителни разпоредби промени в Закона за общинската собственост се цели ускоряване на процеса на изграждане на значими за обществото национални обекти и обекти от първостепенно значение - публична общинска собственост и своевременно усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз, при баланс между защита на частната собственост и обществените интереси, без да бъдат нарушени правата на собствениците на имотите, които се отчуждават. 


Дата на откриване: 17.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 31.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари