Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2013/52/ЕС на Комисията от 30 октомври 2013 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (ОВ L 312, от 2014 г.). За целите на Директива 96/98/ЕО международните конвенции и стандарти за изпитване трябва да се прилагат в тяхната актуализирана версия. Редица изменения на международните конвенции и приложимите стандарти за изпитване влязоха в сила след приемането на последния акт за изменение на Директива 96/98/ЕО от 30 ноември 2013 г. Тези изменения са включени в Директива 2013/52/ЕС. Срокът за транспониране на Директива 2013/52/ЕС съгласно чл. 3, ал 1. от нея е 4 декември 2014 г.

 

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби предвижда изменения и допълнения на Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 и 3 и Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4 от наредбата. Измененията са свързани с включването на нови елементи в Приложение № 1 или с прехвърляне на елементи за изпитване от Приложение № 2 в Приложение № 1. 

 

Лице на контакт:
Илияна Борисова;
Старши експерт;
Дирекция „ЕС, международни отношения и проекти”;
ИА „Морска администрация”;
Тел.: 02/930 0913;
E-mail: iliana.borissova@marad.bg
 


Дата на откриване: 21.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 3.11.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари