Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.

С проекта на Постановление се предоставят допълнително 3 150 107 лв. по бюджетните взаимоотношения на общините за финансово осигуряване на дейности, изпълнявани от общинските училища по Национална програма „С грижа за всеки ученик“ за сметка на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. средства по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Необходимите средства за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „С грижа за всеки ученик“ за държавните училища, финансирани чрез бюджетите на Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта ще се осигурят по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

С влизането в сила на Постановлението ще се извършат налагащите се промени по съответните бюджети за 2014 година.


Дата на откриване: 22.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.11.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари