Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 18.07.2014 г. (Обн. ДВ бр. 60 от 22 юли 2014 г.)

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на Постановление за изменение на Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 18.07.2014 г.

За първи път общата щатна численост на Министерството на вътрешните работи (МВР) е регламентирана в чл. 151, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (ППЗМВР) (Отм. ДВ , бр. 60 от 2014 г.) в началото на 2010 г.

Щатната численост на МВР от началото на 2010 г. до приемането на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи през 2014 г. е намалена с 11 670 щатни бройки.

С Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи (ПУДМВР) общата щатна численост на МВР е редуцирана до 49 500 щатни бройки.


Дата на откриване: 22.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.11.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари