Обществени консултации

Пътна карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 г. – 2020 г.

С проекта на Пътна карта са определени основните стратегически цели, които са необходими за изпълнение на приетата от Министерския съвет Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г., отговорните институции за всяка от целите и мерките за изпълнението й, тяхното финансиране и сроковете за изпълнение.


Дата на откриване: 28.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.11.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 октомври 2014 г. 15:48:13 ч.
enherma

35 000 000 лв.

Да не ви се напукат петичките?!? Много пари .... за усвояване...