Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Проектът на постановление предвижда включване на Министерството на външните работи като стратегически обект сред посочените в приложението към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Министерството на външните работи е едно от основните звена на изпълнителната власт на Република България, структурата на което включва Централно управление и повече от 130 дипломатически и консулски представителства зад граница. За функционирането на тази структура в Централно управление са създадени и работят три регистратури за класифицирана информация с най-високо ниво на класификация – национална, на ЕС и НАТО. За обслужване на закритата комуникация със задграничните представителства, в сградата на МВнР е ситуирано и  работи на непрекъснат режим звено на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Националният визов център, създаден и работещ по всички изисквания на инструмента Шенген се намира на територията на МВнР и работи с 24-часов режим. В дирекция „Консулски отношения“ се съхраняват данните за всички дипломатически  и служебни паспорти, издадени от МВнР.

Освен това, един от най-старите и ценни архиви – този на МВнР, се съхранява сградата на ул. „Александър Жендов” № 2, гр. София. В министерството се намира и една от най-богатите колекции на картини, скулптури на открито и други художествени ценности, оценката на които възлиза на десетки милиони лева. Поради динамиката и спецификата на дейността, ежедневно в касата на МВнР се съхраняват големи количества парични средства в лева и различни валути.

Във връзка с изпълнението  на основните си функции, в сградата на Централно управление ежедневно  се провежда голям брой срещи с посланици, дипломати и представители на международни организации, акредитирани в България. Сградите на представителствата на други държави и международни организации в България се охраняват от полицейските органи, но при липсата на полицейски органи на входа на МВнР е налице засилена опасност и уязвимост при посещенията им в сградата на МВнР. 


Дата на откриване: 3.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 17.11.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари