Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските ДГ, училища и обслужващи звена (ОУ) и на педагог. специалисти в общинските ОУ

С проекта на Постановление се одобряват допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти в общинските обслужващи звена.

Средствата в размер на  4 289 645 лв. са предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година и са планирани по бюджета на Министерството на образованието и науката.

С Постановлението те се предоставят по бюджетите на общините под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности по образованието.


Дата на откриване: 3.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 17.11.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 ноември 2014 г. 20:35:57 ч.
Ivanasen

Къде може да видим постигнатите резултати?

Публикувайте моля постигнатите резултати и сравнения между отделните звена