Обществени консултации

Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките

През пролетта на тази година беше приета Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно схемите за гарантиране на депозити „Директивата“. Директивата е обнародвана в „Официален вестник” на Европейския съюз на 12 юни 2014 г., като срокът за въвеждане на Директивата в законодателствата на държавите-членки е 3 юли 2015 г.
Новата директива заменя Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити, изменена с Директива 2009/14/ЕО. С приемането на директива 2014/49/ЕС  се въвеждат правила за по-добра защита на вложителите в банки чрез постигането на унифицирани правила за гарантиране на влоговете в Общността, ясен обхват на гаранцията, по-кратки срокове за изплащане, подобрена обмяна на информация и строги изисквания за финансиране. Това ще доведе до укрепване на доверието на вложителите във финансовия сектор в държавите-членки на Европейския съюз,както и до осигуряване на по-голяма финансова стабилност в целия вътрешен пазар.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, поради наличието на многобройни и важни промени, се предлага действащият Закон за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) да бъде отменен и заменен с нов закон. Независимо от това, в предложения законопроект са взети предвид разпоредбите на действащия закон, които са в синхрон с Директивата, като е променено само систематичното им място с оглед постигане на по-голяма последователност и яснота на уредбата.
В заключение, следва да се има предвид, че поради стартирала процедура за нарушение № 2014/2240 по отношение неизпълнение на задълженията, произтичащи за Република България съгласно чл. 1, параграф 3 и чл. 10, параграф 1, първа алинея от Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити, изменена с Директива 2009/14/ЕО (които, както беше посочено,  Директива 2014/49/ЕС  отменя, но цитираните текстове остават инкорпорирани в новата Директива) и по отношение неспазване на чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Директивата трябва да бъде транспонирана в изключително кратък срок – от 1 януари 2015 г.
Със законопроекта се постига пълно съответствие с Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно схемите за гарантиране на депозити, с изключение на разпоредбата на чл.14, ал. 6 от директивата, която  ще бъде въведена с приемането на вътрешни процедури и подписването на междуинституционални споразумения.

 


Дата на откриване: 12.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.11.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 ноември 2014 г. 20:17:50 ч.
Shammi

250 000 лв?

Защо се вдига гаранцията точно за тези случаи? За текущите влогове отнася ли се? За влоговете в КТБ отнася ли се? Къде са официалните мотиви на МФ, за да се видят причините за тази промяна? Кога е общественото обсъждане?

13 ноември 2014 г. 08:58:18 ч.
ironhorse

Вие добре ли сте ?!

чл. 11, ал. 1, т. 4 е подготовка за абсолютна кражба на парите на хората, задължително иззети в полза на частни институции.
Вие няма да си седнете на трибуквието, докато Народа не излезе със сопите и да Ви счупи главите.
Този текст ако се приеме, ... След като пенсионерите останат без влоговете си в пенсионните фондове, част от които са кеш в банкови влогове за купуване на инвестиционни инструменти разрешени съгласно КСО, не ми се мисли какво ще стане физически с лицата предложили и приели текста за ограбването. Чл. 16, ал. 4 е пълен абсурд. Не трябва банката да се изключва, а да се задейства БНБ и да вкара квестори !!!!
Оставането чрез наредба да се прилага чл. 16 е опит за поставянето на основи за нов банков грабеж !!!
чл. 103, ал. 1, т. 7 във връзка с ал. 2 от ЗКИ, не дава гаранция, че банката няма да бъде фалирана/източена нарочно и после да се хвърли вината върху БНБ, а гражданите да са изключени от фонда за гарантиране на депозитите, нарочно от управителите на определена банка.
В Преходни и заключителни разпоредби следва да се запише, че за заварени процедури по отнемане на лиценз на банка, се прилагат текстовете от стария закон. Иначе с новия закон се опитвате да облагодетелствате лица от КТБ и Виктория.
Пътят към ада винаги е постлан с добри намерения, което и правите в момента.
Ще ядете бой !!!

17 ноември 2014 г. 20:29:21 ч.
Ivanasen

Оценка на въздействието?

Къде ви е оценката на въздействието? Нали е политика на новото правителство?

18 ноември 2014 г. 22:30:00 ч.
Владимир

Въпроси

Чл. 4. (12) .. Не са отговорни, ..ако не са виновни?! Изумително...кой ли са тези изброените, според мен всички във фонда, как така назначените в управлението и при вземане на решенията за управление на ресурса, наринат парите в неправилното място, породят и понесат загуби и си остават безотговорни, а къде е връзката с Чл 5 (1) ...губи се, трябвало да бъдат отговорни преди, а сега безкрайно безотговорни ами Чл. 7 т.2 ... то какво е, купили ДЦК от закъсала банка приятел, вдигнали ликвидността й, оправили я, за да си източат парите вип-те... или пък взели временно финансиране от приятелска банка, няма лошо ама на каква цена де .... е и това кво е, а аз май се обърках от новата деректова... дали превода й не е друг ...от оригинала?! Никой няма отговорност ... ама много си личи където е писано по директива и там където някой е гледал от тавана или по телефона са му диктували.... спирам ... спирам, че неразбирам ....